Vi vokser!

Brookhaven er vokset og vil fortsætte sin vækst. For at skabt et stærkt sammenhold i denne foranderlige verden behøver vi en tydelig ledestjerne, som definerer, hvorfor vi hos Brookhaven gør det, vi gør, hver dag vi går på arbejde.

Ledestjernen er ikke et slogan, som primært kommunikeres til kunder, uden at den viser, hvilken gavn, virksomheden gør og hvorfor vi eksisterer. Den er drivkraften i, at vi også gør vores bedste på en grå novemberdag, præcis ligesom dagen inden og dagen efter.

Brookhavens ledestjerne, de strategiske hjørnesten og holdninger skal gennemsyre foretagendets daglige ageren og skal opleves i forbindelse med kundekontakter, rekruttering og markedsføring for at have troværdighed. Hver medarbejder skal kunne finde grundlag for sine beslutninger og sin opførsel ud fra ledestjernen. Vi har alle en høj grad af frihed til vores ageren indenfor holdningerne, men disse tre udgør fundamentet, både internt og eksternt. Vi skal alle forholde os til dem og til, hvad de står for, samtidig med at vi hjælper andre med at gøre det samme.

Jeg ser frem til, at vi sammen skal opbygge en stærk, hvor vores ledestjerne, hjørnesten og holdninger nærmest skal mures ind i væggene. Tak for jeres hjælp med at implementere, både som virksomhed og som individer.

Nu fortsætter vi vækster, sammen, både som virksomhed og som individer.


Tomas Frick, CEO

”Succesrige virksomheder drives af en virksomhedskultur med en tydelig ledestjerne og stærke holdninger..”

– Tomas Frick, CEO –

Vores ledestjerne

Brookhavens ledestjerne er en ytring om vores intention og hvilken gavn, virksomheden vil gøre. Ledestjernen beskriver dermed virksomhedens formål. Den er svaret på , hvorfor virksomheden eksisterer og hvad den vil bidrage med.

”Vores dedikation til kontrollerede miljøer redder liv.”

Vores hjørnesten

Brookhavens strategiske hjørnesten viser vores prioritering i hverdagen og beskriver, hvad der gør os succesrige. Hjørnestenene giver os grundlaget for Brookhavens konkurrencefordel og definerer vores fokus.

Vi er alle ambassadører

 • Jeg gør kunden tilfreds
 • Jeg giver kunden en personlig behandling
 • Jeg er fleksibel
 • Jeg er ærlig overfor kunden
 • Kunden skal kunne stole på os

Vi er alle sælgere

 • Jeg lytter til kunden og forstår kundens behov
 • Jeg ser løsningen inden kunden oplever problemet
 • Jeg ser muligheder for nye forretninger
 • Jeg er tydelig i min kommunikation
 • Jeg informerer om, hvad vi gør hos Brookhaven

Vi gør de rigtige ting på den rigtige måde

 • Rigtig levering – mit og alles ansvar
 • Jeg opstiller tydelige krav til kunder og leverandører
 • Jeg informerer kunden løbende – kunden skal ikke behøve at ringe
 • Jeg forstår nytten af og anvender virksomhedens ledelsessystem
 • Jeg tager egne initiativer for at forbedre vores arbejde
 • Hvis det er muligt at digitalisere, skal vi digitalisere
 • Jeg sørger for, at kunden har de rigtige forventninger og som minimum leverer det, som kunden forventer

Vores holdninger

Brookhavens holdninger udtrykker Brookhavens kultur, hvordan vi er og opfører os i virksomheden. Holdningerne sammenføjer vores løfte til kunden med måden, hvorpå vi agerer overfor kunden og internt imellem os som ansatte.

Vi skal vokse!

 • Jeg hjælper og støtter andre med kompetence og motivation
 • Jeg tænker nyt og kreativt
 • Jeg er fleksibel og hjælper til, hvor det behøves
 • Jeg hjælper nye ansatte med at komme ind i gruppen og arbejdet
 • Vi hjælper hinanden med at leve efter vores holdninger