Renrumsmonitoreringssystemer

Brookhaven leverer, installerer og validerer partikeltællere, mikrobielle luftsamplere og monitoreringssystemer til renrum og andre områder, som er afgørende for GMP. Vore systemer kan monitorere parametre indenfor partikler, mikrobielt, differenstryk, temperatur og fugtighed, samt andre kritiske parametre.
I spørger efter det – vi designer det!

Monitoring System Architecture

Vi vil lette vores kunder for byrden med hensyn til opfyldelse af myndighedskrav

Når du investerer i et monitoreringssystem fra Brookhaven, kan du være sikker på, at I vil have forholdene i orden i forhold til myndighederne fra begyndelsen. Vores system opfylder kravene fra FDA, EC-GMP & ISO. Dette er muligt, fordi alle vores projektfaser lige fra design til installation til kvalificering & overførsel bliver gennemført i overensstemmelse med GAMP5 retningslinjerne for GxP computersystemer.

De typiske parametre, som vi monitorerer, er:

Monitoreringssoftware

I vores system bruger vi en software, som er udviklet til kun et formål, nemlig at monitorere kritiske parametre såsom partikler, mikroorganismer, differenstryk, temperatur of fugtighed. Det er en GAMP 5 kategori 4-software (konfigurerbar software).

Den er fuldt ud valideret og leveres med komplet dokumentation for livscyklus. Den anvender en moderne SQL –database, som sikrer en fleksibel og stabil dataindsamling og –lagring. Softwaren fås og supporteres med alle nordiske sprog og kan bruges sammen med touch-paneler, SMS og e-mail-tjenester. Den er også kompatibel med OPC UA server-løsning.

KONTAKT OS

Kommunikationskabinet

Kommunikationskabinettet er den centrale del af monitoreringssystemet. Al kommunikation med omgivende input- & outputparametre sendes gennem kabinettet. Her integrerer vi:

 • Analog Input
 • Digital I/O
 • Relay Output
 • RS-485 til TCP/IP
 • Network Switch
 • 24V Power Supply
 • UPS
 • SMS Modem
KONTAKT OS

Kontrol og automatisering

Der kan være processer, som I ønsker at automatisere eller kontrollere. Eksempler herpå kan være:

 • Digitale signaler til & fra procesudstyret.
 • Kontrollerede ændringer af grænseværdier for alarm
 • Forandringer i ventilationshastigheden
 • Udskiftning af klapper
 • Monitorering med webkamera
KONTAKT OS

Udstyrsmonitorering

Vi kan monitorere et hvert eneste stykke udstyr, som er kritisk for jeres proces. Udstyret har muligvis integrerede sensorer, som giver et 4-20mA- eller 0-10V-signal, eller vi installerer en sensor til dette. Eksempler på kritiske parametre er;

 • Inkubatorer
 • Køleskabe & frysere
 • Ultra lavtemperatursfrysere
 • Air Flow
 • Gasser
 • TOC & konduktivitet
KONTAKT OS

Alarmer & Human Machine Interface

De monitorerede procesparametre og alarmerne skal måske fremlægges for operatører og chefer. Vi tilbyder flere løsninger såsom:

 • Renrumskontrolpanel
 • Alarmsignallys
 • SMS
 • E-mail
 • VPN-Client
 • Security Call Center
KONTAKT OS

Livscyklus for projektet

Brookhaven tilbyder fuld validering af monitoreringssystemet inklusiv dokumentation af livscyklus i overensstemmelse med GAMP5 og VPCS fra ISPE. Vi leverer også komplet dokumentation af softwaredesign og validering.